Mobile menu

Шполянська районна рада керуючись ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» формує новий список присяжних для Шполянського районного суду Черкаської області. 

 Відповідно до ст. 65 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» до списку присяжних може бути включений громадянин України, який:

- досяг тридцятирічного віку;

- постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду;

- дав згоду бути присяжним. 

Для включення до списку присяжних кандидат у присяжні подає заяву про включення до списку присяжних, яка повинна містити інформацію щодо:

- прізвища, ім’я та по батькові кандидата у присяжні;

- постійного місця проживання в межах територіальної юрисдикції суду;

- постійного місця роботи;

- засобів зв’язку (робочі та особисті телефони, електронна пошта);

- згоди особи бути присяжним суду;

- відсутності обставин, що унеможливлюють його участь у здійсненні правосуддя. 

До заяви додаються:

- ксерокопії паспорта громадянина України (1-2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації проживання кандидата). До ксерокопії паспорта громадянина України у формі ID-картки подається

довідка про місце реєстрації;

- документ, що підтверджує відсутність судимостей;

- документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

- згода на обробку та використання персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

Кандидати в присяжні можуть подати документи до виконавчого апарату районної ради до 15 квітня 2020 року включно за адресою: м. Шпола, вул. Лозуватська, 60. Телефони для довідок: 55135, 52206.