Mobile menu

У К Р А Ї Н А

ЛЕБЕДИНСЬКА  СІЛЬСЬКА   РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

 

                                                                   від   14  липня   2016 р                       № 10-4/ VI I

Про встановлення податку 

на майно (в частині транспортного податку) 

в с. Лебедин  на 2017 рік

Відповідно до пункту 24 статті 26, статті 59, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), ст.ст. 10,  12,  265, 267,  Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ  (із внесеними змінами та доповненнями), набранням чинності Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24 грудня 2015 року №909VІІІ

                                      сесія    сільської  ради вирішила:

Встановити податок на майно (в частині транспортного податку) на території   с. Лебедин  Черкаської області на 2017 рік. 

  1.Платниками податку:

 - є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до п.п. 267.2.1 п.267.2. ст.267 Податкового кодексу України є об‘єктами оподаткування.

2.Об'єкт оподаткування:

Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року;

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику економічного розвитку, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, виходячи з марки, моделі, року випуску, типу двигуна, об’єму циліндрів двигуна, типу коробки переключення передач, пробігу легкового автомобіля, та розміщується на його офіційному веб-сайті".

3. База оподаткування:

Базою оподаткування є легковий автомобіль що є об‘єктом оподаткування відповідно до п.п. 267.2.1 п.267.2. ст.267 Податкового кодексу України.

4. Ставка податку :

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 ( двадцять п‘ять тисяч гривень) за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 Податкового кодексу України .

5. Порядок обчислення  податку : 

Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку, на підставі відомостей, необхідних для розрахунку податку, отриманих від органів внутрішніх справ.  Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня  року базового податкового (звітного) періоду (року). Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

Щодо об‘єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об‘єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. У разі переходу права власності на об‘єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року,  податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. Щодо об‘єктів придбаних протягом року декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.

У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом. У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з моменту отримання. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною особою  платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація юридичною особою  платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.

Фізичні особи  платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру ставки податку;

в) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Фізичні особи  нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів оподаткування.

Нарахування податку та надсилання ( вручення) податкових повідомлень – рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об‘єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів. 

6.Порядок сплати податку:

Фізичні особи сплачують транспортний податок протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення.

Юридичними особами податок сплачується авансовими внесками щоквартально до 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

Зарахування податку до   сільського  бюджету, здійснюється у відповдіності до Бюджетного кодексу України.

7.  Питання оподаткування транспортним податком, які не прописані в даному рішення, вирішуються відповідно до чинних норм податкового законодавства України.

8. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства на веб – сайті Лебединської сільської  ради   

9. Рішення застосовується з 01.01.2017 року.

10. Екземпляр рішення направити Шполянському відділенню Смілянської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, для використання в роботі. 

11. Контроль за виконанням даного рішення  покласти постійну депутатську комісію з питань  планування бюджету та фінансів (  Полтавець А.В.).      

Сільський   голова                                                      О.П.Рудас

У К Р А Ї Н А

ЛЕБЕДИНСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р І Ш Е Н Н Я

                                                                        від   14 липня  2016 р                  №10-5 / VII 

Про встановлення податку на майно 

(в частині податку на нерухоме майно 

відмінне від земельної ділянки ) 

в с. Лебедин  на 2017 рік

Відповідно до пункту 24 статті 26, ст. 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), ст. 10,  12, 265, 266  Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ (із внесеними змінами та доповненнями) з урахуванням пункту 7 розділу ІІ Прикінцеві положення Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» від 24 грудня 2015 року №909-V?ІІІ,

сесія    сільської ради вирішила:

Встановити податок на майно (в частині податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки ) на території  с.Лебедин , Черкаської області на 2017 рік. 

1.Платниками податку є:

Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб: а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

2.Об'єкт оподаткування:

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частки.

Не є об'єктом оподаткування:

а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

3. База оподаткування:

Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4. Ставка податку:

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  для об'єктів житлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб які є власниками такої нерухомості, становить 0,5%  відсотка розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування на рік.

За наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у  платника податку, загальна площа якого?власності фізичної чи юридичної особи  перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно абзацу 1 цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки  для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, які є власниками такої нерухомості, не може перевищувати 3 відсотка мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік і становить:

а) за будівлі готельні  готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку - 0,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

б) за будівлі офісні   будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей – 1% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

в) за будівлі торговельні  торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування – 0,4% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

 г) за гаражі  гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки – 0% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

ґ) за будівлі промислові та склади – 0,3 % від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

д) за будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки) – 1% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

е) господарські (присадибні) будівлі  допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо – 0% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік;

є) інші будівлі – 1% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування на рік.

5.  Пільги із сплати податку:

База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів.

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз на рік.

6. Пільги не надаються:

Пільги з податку, що сплачується на території Лебединської сільської  з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

- об'єкт/об‘єкти оподаткування, якщо площа такого об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої у п.5 даного рішення;

- об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

- Лебединська  сільська  рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об'єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею.

7. Податковий період. 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

8. Порядок обчислення  та сплати суми податку

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу України та відповідної ставки податку; 

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу України та відповідної ставки податку; 

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 Податкового кодексу України та відповідної ставки податку. 

8.1.Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 Податкового кодексу України та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Шполянської міської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком). 

8.2. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8.3.Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

8.4. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам  нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.5. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

- об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

- розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

- права на користування пільгою із сплати податку; 

- розміру ставки податку; 

- нарахованої суми податку.

8.6. У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.7. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

8.8. Платники податку  юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. 

8.9. Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою  платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

8.10. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника  починаючи з місяця, в якому виникло право власності. 

8.11. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

8.12. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до  бюджету   с.Лебедин згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

9.Порядок сплати податку:

Податок сплачується за місцем розташування об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету    Лебединської сільської ради

10. Строки сплати податку:

Податок сплачується:

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації;

11.Питання оподаткування нерухомого майна відмінного від земельної ділянки, як житлового так і нежитлового,  які не прописані в даному рішення, вирішуються відповідно до чинних норм податкового законодавства України.

12. Оприлюднити дане рішення згідно до чинного законодавства на веб – сайті    Лебединської  сільської ради  Рішення застосовується з 01.01.2017 року

13. Екземпляр рішення направити Шполянському відділенню Смілянської ОДПІ ГУ ДФС у Черкаській області, для використання в роботі. 

14. Контроль за виконанням даного рішення  покласти постійну депутатську комісію з питань  планування бюджету та фінансів ( Полтавець А.В.).      

Сільський  голова                                                                      О.П.Рудас

У К Р А Ї Н А

Лебединська сільська рада

Шполянського району Черкаської області

РІШЕННЯ

№ 10-6/VII                                                                                                                    «14  липня  2016 року 

Про  встановлення  ставок земельного

податку ,пільг з його сплати та розміру

орендної плати на 2017 рік.                

      Керуючись пунктами 24,  28 та  35  частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 7.4 пункту 7.1. статті 7, статтями 12, 30, 284 ПодатковогокодексуУкраїниіззмінами, внесеними Законом України «ПровнесеннязміндоПодатковогокодексуУкраїнитадеякихзаконодавчихактівУкраїнищодоподатковоїреформи» від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ, технічноюдокументацієюзнормативної грошової оцінки земель с. Лебедин,  Лебединської сільської ради, виготовленою ДП «Черкаський науково – дослідний та проектний інститут землеустрою» , затвердженою рішенням сільської ради від  01.07..14, врахувавши пропозиції постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів,    Лебединська сільська  рад   ВИРІШИЛА  :

    1.Взяти до відома, що відповідно до :

    1.1.підпункту  12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України  ( далі- ПКУ), рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом;

   1.2. пунктів  7.2, 7.4. статті 7 ПКУ під час встановлення податків  можуть передбачатися податкові пільги та порядок їх застосування, при цьому підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно цим Кодексом;

    1.3. пункту 284.1. статті 284 ПКУ  органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

          1.4. пункту 30.2. статті 30 ПКУ підставами для надання податкових пільг є особливості, що характеризують певну групу платників податків, вид їх діяльності, об'єкт оподаткування або характер та суспільне значення здійснюваних ними витрат;                                                                             Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Залишити ставки земельного податку на рівні 2016 року, а саме;

2. Затвердити ставки  податку  за  один гектар сільськогосподарських угідь     у  відсотках  від  їх  нормативної  грошової оцінки у таких розмірах:

 2.1. для ріллі, сіножатей та пасовищ - 0,5% незалежно від їх місця розташування; 

 2.2. - на забудовані землі  -    0,05%

-під індивідуальними сараями,  гаражами – 3%

2.3землі комерційного використання  –  4,5%

2.4 власники   земельних часток/паїв / які використовують їх одноосібно -

0,3%  від грошової оцінки землі.

2.5 Затвердити на 2017 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки під водним фондом  - 0,5%.

2.6 земелі сільськогосподарського призначення, які надані в користування на умовах оренди громадянам – 4,5%

 - для земель сільськогосподарського призначення (рілля), які надані в користування на умовах оренди суб"єктам підприємницької діяльності ФОП та юридичним особам – 4,5%

     3. Ставки  земельного податку та розмір орендної  

     плати  у  2017  році  застосовуються   згідно затвердженої  нормативноїгрошової  оцінкиземель села  проіндексованої  на коефіцієнт, який  буде встановлений законодавчими актами в  2017році.

4. Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації .

    5. Надати податкову пільгу шляхом звільнення  від сплати земельного податку                                                                                                          5.1.фізичних  та юридичних осіб в межах граничних  норм ,  встановлених статтями 281, 282 Податкового Кодексу України 

    5.2. органи державної влади та органи місцевого самоврядування , дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади , заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів, мета створення і основна діяльність яких  не передбачає одержання прибутку, які  не займаються підприємницькою діяльністю та  створені   для досягнення соціальних, культурних, освітніх,  управлінських цілей стосовно охорони здоров'я громадян, розвитку фізичної культури і спорту, задоволення духовних та інших нематеріальних потреб громадян, захисту прав, законних інтересів громадян і організацій, розв'язання суперечок і конфліктів, а також інших цілей, спрямованих на досягнення суспільних благ.

    При цьому врахувати :

-  що головною  загальною особливістю, основним  результатом   їх діяльності є надання послуг;

- в разі, коли платники податку, які користуються пільгами з цього податку, самостійно не використовують (надають в оренду)  земельну ділянку, окремібудівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

    Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування

    6. Затвердити на 2017 рік  розмір орендної плати на земельні ділянки під водним фондом  - 0,5%

    7.1.  Орендна плата за водойми встановлюється виключно у грошовій формі.  Сплата орендної плати за водний об'єкт не звільняє від сплати орендної плати за земельну ділянку під цим об'єктом.                                                                                                                 

    8.Орендна плата за землі промисловості, транспорту та зв’язку, та надані для розміщення та експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи  технологічну інфраструктуру таких об’єктів ( виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти ( пристрої), електричні підстанції, електричні мережі )  справляється в розмірі 3% відповідно показників грошової оцінки 1 м2  земель населених пунктів сільської ради з урахуванням коефіцієнта індексації 

     9. Секретарю сільської ради :

     9.1.Оприлюднити  проект цього  рішення та аналіз його  регуляторного впливу  в ЗМІ  для одержання зауважень та пропозиції від фізичних та юридичних осіб  в письмовому вигляді, що прийматимуться протягом місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою розробника регуляторного акту;

    9.2.Направити проект цього регуляторного акта  разом  з  аналізом  регуляторного  впливу  та експертним висновком відповідальної комісії   до уповноваженого органу для підготовки,у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку,  пропозицій  щодо  удосконалення  цього  проекту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики .

    10. Після одержання пропозицій та зауважень  уповноваженого органу – Державної регуляторної служби України, відповідальній комісії доопрацювати  проект регуляторного акту та разом з рішенням постійної комісії щодо їх врахування,  винести його на розгляд  пленарного засідання  сесії.

      11. Рішення «Про  встановлення   ставокземельногоподатку,  пільг з його  сплати та  розміру орендної плати на  2017 рік» набирає чинності після його  оприлюднення в термін, визначений  підпунктом   12.3.4. пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України , але не раніше 01.01.2017 року.

    13. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування,  бюджету, та фінансів.

             Сільський голова                                                        О.П.Рудас 

У К Р А Ї Н А

Лебединська   сільська  рада

Шполянського району Черкаської області

РІШЕННЯ

№ 10- 3/VI I                                                                                                               «14»   липня   2016  року 

Про встановлення єдиного податку

(спрощеної системи оподаткування)

та ставок єдиного податку на 2017 рік

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 року N280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями), статті 10, 12 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ  та  глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ (далі ПК), яка включена до Податкового Кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 4 листопада 2011 року N 4014-VI,

                                                   ВИРІШЕНО:

І. Встановити єдиний податок (спрощена система оподаткування, обліку та звітності).  

1. Загальні положення

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених пунктом 297.1 статті 297 ПК, на сплату єдиного податку в 

порядку та на умовах, визначених ПК, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

2. Платники єдиного податку

Юридична особа чи фізична особа - підприємець може самостійно обрати спрощену систему оподаткування, якщо така особа відповідає вимогам, встановленим главою 1 розділу XIV ПК, та реєструється платником єдиного податку в порядку, визначеному встановленим главою 1 розділу XIV ПК.

2.1 Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:

1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень;

2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;

обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень.

Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005). Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для третьої групи;

3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;

обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;

4) четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб; 

обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

При розрахунку загальної кількості осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником єдиного податку - фізичною особою, не враховуються наймані працівники, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами та у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку.

При розрахунку середньооблікової кількості працівників застосовується визначення, встановлене ПК.

2.2. Не можуть бути платниками єдиного податку:

2.2.1. суб'єкти господарювання (юридичні особи та фізичні особи - підприємці), які здійснюють:

1) діяльність з організації, проведення азартних ігор;

2) обмін іноземної валюти;

3) виробництво, експорт, імпорт, продаж підакцизних товарів (крім роздрібного продажу паливно-мастильних матеріалів в ємностях до 20 літрів та діяльності фізичних осіб, пов'язаної з роздрібним продажем пива та столових вин);

4) видобуток, виробництво, реалізацію дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, у тому числі органогенного утворення;

5) видобуток, реалізацію корисних копалин;

6) діяльність у сфері фінансового посередництва, крім діяльності у сфері страхування, яка здійснюється страховими агентами, визначеними Законом України "Про страхування", сюрвейєрами, аварійними комісарами та аджастерами, визначеними розділом III цього Кодексу;

7) діяльність з управління підприємствами;

8) діяльність з надання послуг пошти та зв'язку;

9) діяльність з продажу предметів мистецтва та антикваріату, діяльність з організації торгів (аукціонів) виробами мистецтва, предметами колекціонування або антикваріату;

10) діяльність з організації, проведення гастрольних заходів;

2.2.2. фізичні особи - підприємці, які здійснюють технічні випробування та дослідження (група 74.3 КВЕД ДК 009:2005), діяльність у сфері аудиту;

2.2.3. фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів;

2.2.4. страхові (перестрахові) брокери, банки, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі товариства, страхові компанії, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії, інші фінансові установи, визначені законом; реєстратори цінних паперів;

2.2.5. суб'єкти господарювання, у статутному капіталі яких сукупність часток, що належать юридичним особам, які не є платниками єдиного податку, дорівнює або перевищує 25 відсотків;

2.2.6. представництва, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

2.2.7. фізичні та юридичні особи - нерезиденти;

2.2.8. суб'єкти господарювання, які на день подання заяви про реєстрацію платником єдиного податку мають податковий борг, крім безнадійного податкового боргу, що виник внаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

2.3. Платники єдиного податку повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій).

2.4. Для цілей глави 1 розділу XIV ПК під побутовими послугами населенню, які надаються першою та другою групами платників єдиного податку, розуміються такі види послуг:

1) виготовлення взуття за індивідуальним замовленням;

2) послуги з ремонту взуття;

3) виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням;

4) виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням;

5) виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням;

6) виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням;

7) виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням;

8) виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням;

9) додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням;

10) послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів;

11) виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням;

12) послуги з ремонту трикотажних виробів;

13) виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням;

14) послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів;

15) виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням;

16) послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів;

17) виготовлення меблів за індивідуальним замовленням;

18) послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів;

19) виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням;

20) технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням;

21) послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури;

22) послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів;

23) послуги з ремонту годинників;

24) послуги з ремонту велосипедів;

25) послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів;

26) виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням;

27) послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів;

28) виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням;

29) послуги з ремонту ювелірних виробів;

30) прокат речей особистого користування та побутових товарів;

31) послуги з виконання фоторобіт;

32) послуги з оброблення плівок;

33) послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів;

34) послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів;

35) вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням;

36) послуги перукарень;

37) ритуальні послуги;

38) послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством;

39) послуги домашньої прислуги;

40) послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням.

3.  Ставки єдиного податку

3.1. Ставки єдиного податку встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі у цьому рішенні - мінімальна заробітна плата), та у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

3.2. Відповідно до підпункту 293.2 статті 293 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

1) для першої групи платників єдиного податку - у межах від 1 до 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

2) для другої групи платників єдиного податку - у межах від 2 до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

Відсоткова ставка єдиного податку для третьої і четвертої груп платників єдиного податку встановлюється у розмірі:

1) 3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПК;

2) 5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

3.3. Ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої, другої і третьої груп у розмірі 15 відсотків:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпунктах 1, 2 і 3 пункту 291.4 статті 291 ПК;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у свідоцтві платника єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.4. Ставки єдиного податку для платників четвертої групи встановлюються у подвійному розмірі ставок, визначених пунктом 293.3 статті 293 ПК:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у підпункті 4 пункту 291.4 статті 291 ПК;

2) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у цій главі;

3) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування.

3.5. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності.

3.6. У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної або міської ради застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений цією статтею для відповідної групи таких платників єдиного податку.

3.7. В окремих випадках з врахуванням особливостей встановлено інші ставки податків, що викладено у підпункті 293.8 статті 293  Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ.

4. Податковий (звітний) період

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.

Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої - четвертої груп є календарний квартал.

Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.

Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених ПК, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому таким особам виписано свідоцтво платника єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.

Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому виписано свідоцтво платника єдиного податку.

Для зареєстрованих в установленому законом порядку суб'єктів господарювання (новостворених), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої або четвертої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

Для суб'єктів господарювання, які утворюються в результаті реорганізації (крім перетворення) будь-якого платника податку, що має непогашені податкові зобов'язання чи податковий борг, які виникли до такої реорганізації, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому погашено такі податкові зобов'язання чи податковий борг і подано заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування.

У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до органу державної податкової служби заяву щодо зміни податкової адреси.

5. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку

Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.

Відповідно до Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ  якщо сільська, селищна або міська рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4 пункту 12.3 статті 12 ПК.

Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється органами державної податкової служби на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.

Платники єдиного податку третьої і четвертої груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

Сплата єдиного податку здійснюється за місцем податкової адреси.

Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

Суми єдиного податку, сплачені відповідно до абзацу другого пункту 295.1 і пункту 295.5 статті 295 ПК, підлягають зарахуванню в рахунок майбутніх платежів з цього податку за заявою платника єдиного податку.

Помилково та/або надміру сплачені суми єдиного податку підлягають поверненню платнику в порядку, встановленому ПК.

Єдиний податок, нарахований за перевищення обсягу доходу, сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.

У разі припинення платником єдиного податку провадження господарської діяльності податкові зобов'язання із сплати єдиного податку нараховуються такому платнику до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому до органу державної податкової служби подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.

6. Інші особливості застосування єдиного податку (спрощеної системи оподаткування) 

Взяти до уваги, що:

порядок визначення доходів платника єдиного податку та їх склад встановлено статтею 292 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ  із внесеними змінами та доповненнями;

ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку встановлено статтею 296 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ  із внесеними змінами та доповненнями;

особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку встановлено статтею 297 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ  із внесеними змінами та доповненнями;

порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування встановлено статтею 298 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ  із внесеними змінами та доповненнями;

порядок видачі, отримання та анулювання свідоцтва платника єдиного податку встановлено статтею 299 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ  із внесеними змінами та доповненнями;

відповідальність платника єдиного податку встановлено статтею 300 Податкового кодексу України від  2 грудня 2010 року № 2755VІ  із внесеними змінами та доповненнями.

інші особливості справляння єдиного податку у перехідний період викладено у розділі ІІ Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» від 4 листопада 2011 року N 4014-VI.

ІІ. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць

1. для першої групи платників єдиного податку – у відсотках від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року в тому числі для:

1.1. фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень:

КВЕД

Назва виду діяльності

Ставка  у % від  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць

47.81

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами

11.0%)

47.82

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

11.0%)

47.89

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами

11.0%)

1.2. фізичних осіб - підприємців, які не використовують працю найманих осіб та провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 150000 гривень:

Перелік побутових послуг

КВЕД

Назва виду діяльності

(назва виду діяльності за КВЕД)

Ставка  у % від  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць

 

15.20

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво взуття)

 

15.0%)

 

95.23

Послуги з ремонту взуття

(КВЕД: Ремонт взуття та шкіряних виробів)

 

5.0%)   

 

14.11

14.12

14.13

14.14

14.19

14.31

14.39

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво одягу зі шкіри)

(КВЕД: Виробництво робочого одягу)

(КВЕД: Виробництво іншого верхнього одягу)

(КВЕД: Виробництво спіднього одягу)

(КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів)

(КВЕД: Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу)

 

11.0%)

                11.0%)

11.0%)

11.0%)   

11.0(2)

     11.0%)    (3)

     11.0%)    (4)

 

15.12

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів)

 

11.0%)    (6)

 

 

14.20

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виготовлення виробів із хутра)

 

11.0%

 

14.14

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво спіднього одягу)

 

         11.0%)    (1)

 

 

13.92

13.94

13.95

 

13.99

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу)

 (КВЕД: Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток)

(КВЕД: Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу)

(КВЕД: Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у)

 

 

11.0%)

11.0%)

 11.0%)

 

11.0%)

 

14.19

32.99

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

 (КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво іншої продукції, н.в.і.у)

 

        11.0%)    (2)

 11.0%)

 

 

13.30

15.11

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Оздоблення текстильних виробів)

(КВЕД: Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра)

 

 

11.0%)

        11.0%)    (5)

 

95.29

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

 (КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

        11.0%)    (10)

 

 

14.19

14.31

14.39

Виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів)

(КВЕД: Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу)

 

 

        11.0%)    (2)

        11.0%)    (3)

        11.0%)    (4)

 

13.30

Послуги з ремонту трикотажних виробів

(КВЕД: Оздоблення текстильних виробів)

 

11.0%)

 

 

13.93

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво килимів і килимових виробів)

 

 

11.0%)

 

95.29

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

        11.0%)    (10)

 

 

15.12

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів)

 

 

 

11.0%)    (6)

 

95.23

95.29

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

(КВЕД: Ремонт взуття та шкіряних виробів)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

        11.0%)    (9)

        11.0%)    (10)

 

31.02

31.03 31.09

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво кухонних меблів)

(КВЕД: Виробництво матраців)

(КВЕД: Виробництво інших меблів)

 

11.0%)

11.0%)

11.0%)

 

95.24

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

 (КВЕД: Ремонт меблів і домашнього начиння)

 

11%)

 

 

16.22

16.23

 

16.24

16.29

 

43.32

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

 (КВЕД: Виробництво щитового паркету)

(КВЕД: Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів)

(КВЕД: Виробництво дерев'яної тари)

(КВЕД: Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння)

(КВЕД: Установлення столярних виробів)

 

 

11%)

 

11%)

11%)

 

11%)

11%)

 

 

45.20

45.40

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів)

(КВЕД: … технічне обслуговування і ремонт мотоциклів)

 

 

11.0%)

11.0%)

 

95.21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

(КВЕД: Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення)

 

 

        11%)    (7)

 

 

95.22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

(КВЕД: Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання)

 

 

        11%)    (8)

 

95.25

Послуги з ремонту годинників

(КВЕД: Ремонт годинників і ювелірних виробів)

 

        11%)    (9)

 

95.29

Послуги з ремонту велосипедів

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

        11%)    (10)

 

33.19

33.20

95.29

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

(КВЕД: Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання)

(КВЕД: Установлення та монтаж машин і устатковання)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

11%)

11%)

          11%)    (10)

 

25.71

25.72

25.99

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво столових приборів)

(КВЕД: Виробництво замків і дверних петель)

(КВЕД: Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.)

 

11%)

11%)

11%)

 

 

95.11

95.12

95.21

 

95.22

95.29

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

(КВЕД: Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування)

(КВЕД: Ремонт обладнання зв'язку)

(КВЕД: Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення)

(КВЕД: Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

 

11%)

11%)   

 

 11%)    (7)

  11%)    (8)

   11%)    (10)

 

32.12

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД:  Виробництво ювелірних і подібних виробів)

 

11%)

 

95.25

Послуги з ремонту ювелірних виробів

(КВЕД: Ремонт годинників і ювелірних виробів)

 

        11%)    (9)

 

77.21

77.22

77.29

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

(КВЕД: Прокат товарів для спорту та відпочинку)

(КВЕД: Прокат відеозаписів і дисків)

(КВЕД: Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

11%)

11%)

11%)

 

74.20

Послуги з виконання фоторобіт

(КВЕД: Дiяльнiсть у сферi фотографії)

 

11%)

 

74.20

Послуги з оброблення плівок

(КВЕД: Дiяльнiсть у сферi фотографії)

 

11%)

 

96.01

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

(КВЕД: Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів)

 

        11%)    (11)

 

96.01

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

(КВЕД:  Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів)

 

 

        11.0%)    (11)

 

15.11

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

(КВЕД:  Дублення шкур та оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра)

 

     11.0%)    (5)

 

96.02

Послуги перукарень

(КВЕД: Надання послуг перукарнями та салонами краси)

 

5%)

 

96.03

Ритуальні послуги

(КВЕД: Організування поховань і надання суміжних послуг)

 

5%)

 

01.61

01.62

01.63

01.64

01.70

 

02.10

02.20

02.30

02.40

Послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством

(КВЕД: Допоміжна діяльність у рослинництві)

(КВЕД: Допоміжна діяльність у тваринництві)

(КВЕД: Післяурожайна діяльність)

(КВЕД: Оброблення насіння для відтворення)

(КВЕД: Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуги)

(КВЕД: Лісівництво та інша діяльність  у лісовому господарстві)

(КВЕД: Лісозаготівлі)

(КВЕД: Збирання дикорослих  недеревних продуктів)

(КВЕД: Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві)

 

  11.0%)

11%)

11%)

11%)

 

11%)

11%)

11%)

11%)

11%)

 

97.00

Послуги домашньої прислуги

(КВЕД: Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги)

 

 

11%)

 

 

81.21

81.22

Послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Загальне прибирання будинків)

(КВЕД: Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів)

 

 

11%)

11%)

2. для другої групи платників єдиного податку – у відсотках від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року в тому числі для:

2.1. фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг, платникам єдиного податку та/або населенню, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень, а саме:

Перелік побутових послуг

КВЕД

Назва виду діяльності

(назва виду діяльності за КВЕД)

Ставка  у % від  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць

 

15.20

Виготовлення взуття за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво взуття)

 

16%)

 

95.23

Послуги з ремонту взуття

(КВЕД: Ремонт взуття та шкіряних виробів)

 

5%)    (9)

 

14.11

14.12

14.13

14.14

14.19

14.31

14.39

Виготовлення швейних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво одягу зі шкіри)

(КВЕД: Виробництво робочого одягу)

(КВЕД: Виробництво іншого верхнього одягу)

(КВЕД: Виробництво спіднього одягу)

(КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів)

(КВЕД: Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу)

 

11.0%)

11.0%)

 11.0%)

          11.0%)    (1)

        11.0%)    (2)

        11.0%)    (3)

        11.0%)    (4)

 

15.12

Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів)

 

11.0%)    (6)

 

 

14.20

Виготовлення виробів з хутра за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виготовлення виробів із хутра)

 

11.0%)

 

14.14

Виготовлення спіднього одягу за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво спіднього одягу)

 

        11.0%)    (1)

 

 

13.92

13.94

13.95

 

13.99

Виготовлення текстильних виробів та текстильної галантереї за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу)

 (КВЕД: Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток)

(КВЕД: Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу)

(КВЕД: Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у)

 

 

11.0%)

11.0%)

11.0%)

 

11.0%)

 

14.19

32.99

Виготовлення головних уборів за індивідуальним замовленням

 (КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво іншої продукції, н.в.і.у)

 

        11.0%)    (2)

11.0%)

 

 

13.30

15.11

Додаткові послуги до виготовлення виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Оздоблення текстильних виробів)

(КВЕД: Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра)

 

 

 11.0%)

      11.%)    (5)

 

95.29

Послуги з ремонту одягу та побутових текстильних виробів

 (КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

5%)    (10)

 

 

14.19

14.31

14.39

Виготовлення та в'язання трикотажних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво іншого одягу й  аксесуарів)

(КВЕД: Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів)

(КВЕД: Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу)

 

 

11.0%)    (2)

11.0%)    (3)

        11.0%)    (4)

 

13.30

Послуги з ремонту трикотажних виробів

(КВЕД: Оздоблення текстильних виробів)

 

11.0%)

 

 

13.93

Виготовлення килимів та килимових виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво килимів і килимових виробів)

 

 

11%)

 

95.29

Послуги з ремонту та реставрації килимів та килимових виробів

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

 11.0%)    (10)

 

 

15.12

Виготовлення шкіряних галантерейних та дорожніх виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів)

 

 

 

11.0%)    (6)

 

95.23

95.29

Послуги з ремонту шкіряних галантерейних та дорожніх виробів

(КВЕД: Ремонт взуття та шкіряних виробів)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

        11.0%)    (9)

        11.0%)    (10)

 

31.02

31.03 31.09

Виготовлення меблів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво кухонних меблів)

(КВЕД: Виробництво матраців)

(КВЕД: Виробництво інших меблів)

 

11.0%)

11.0%)

11.0%)

 

95.24

Послуги з ремонту, реставрації та поновлення меблів

 (КВЕД: Ремонт меблів і домашнього начиння)

 

11.0%)

 

 

16.22

16.23

 

16.24

16.29

 

43.32

Виготовлення теслярських та столярних виробів за індивідуальним замовленням

 (КВЕД: Виробництво щитового паркету)

(КВЕД: Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій  і столярних виробів)

(КВЕД: Виробництво дерев'яної тари)

(КВЕД: Виробництво інших виробів із деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння)

(КВЕД: Установлення столярних виробів)

 

 

11.0%)

 

11.0%)

11.0%)

 

11.0%)

11.0%)

 

 

45.20

45.40

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів)

(КВЕД: … технічне обслуговування і ремонт мотоциклів)

 

 

                 11.0%)

11.0%)

 

95.21

Послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури

(КВЕД: Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення)

 

 

        11.0%)    (7)

 

 

95.22

Послуги з ремонту електропобутової техніки та інших побутових приладів

(КВЕД: Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання)

 

 

        11.0%)    (8)

 

95.25

Послуги з ремонту годинників

(КВЕД: Ремонт годинників і ювелірних виробів)

 

        11.0%)    (9)

 

95.29

Послуги з ремонту велосипедів

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

        11.0%)    (10)

 

33.19

33.20

95.29

Послуги з технічного обслуговування і ремонту музичних інструментів

(КВЕД: Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання)

(КВЕД: Установлення та монтаж машин і устатковання)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

11.0%)

11.0%)

             11.0%)    (10)

 

25.71

25.72

25.99

Виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Виробництво столових приборів)

(КВЕД: Виробництво замків і дверних петель)

(КВЕД: Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.)

 

11.0%)

11.0%)

11.0%)

 

 

95.11

95.12

95.21

 

95.22

95.29

Послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього вжитку та металовиробів

(КВЕД: Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування)

(КВЕД: Ремонт обладнання зв'язку)

(КВЕД: Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення)

(КВЕД: Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання)

(КВЕД: Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

 

11.0%)

11.0%)   

 

  (11%)    (7)

        11.0%)    (8)

 11.0%)    (10)

 

32.12

Виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням

(КВЕД:  Виробництво ювелірних і подібних виробів)

 

11.0%)

 

95.25

Послуги з ремонту ювелірних виробів

(КВЕД: Ремонт годинників і ювелірних виробів)

 

 11.0%)    (9)

 

77.21

77.22

77.29

Прокат речей особистого користування та побутових товарів

(КВЕД: Прокат товарів для спорту та відпочинку)

(КВЕД: Прокат відеозаписів і дисків)

(КВЕД: Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку)

 

11.0%)

11.0%)

11.0%)

 

74.20

Послуги з виконання фоторобіт

(КВЕД: Дiяльнiсть у сферi фотографії)

11.0%)

 

74.20

Послуги з оброблення плівок

(КВЕД: Дiяльнiсть у сферi фотографії)

 

11.0%)

 

96.01

Послуги з прання, оброблення білизни та інших текстильних виробів

(КВЕД: Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів)

 

11.0%)    (11)

 

96.01

Послуги з чищення та фарбування текстильних, трикотажних і хутрових виробів

(КВЕД:  Прання та хімчистка текстильних і хутряних виробів)

 

 

 11.0%)    (11)

 

15.11

Вичинка хутрових шкур за індивідуальним замовленням

(КВЕД:  Дублення шкур та оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра)

 

11.0%)    (5)

 

96.02

Послуги перукарень

(КВЕД: Надання послуг перукарнями та салонами краси)

 

5%)

 

96.03

Ритуальні послуги

(КВЕД: Організування поховань і надання суміжних послуг)

 

5%)

 

01.61

01.62

01.63

01.64

01.70

 

02.10

02.20

02.30

02.40

Послуги, пов'язані з сільським та лісовим господарством

(КВЕД: Допоміжна діяльність у рослинництві)

(КВЕД: Допоміжна діяльність у тваринництві)

(КВЕД: Післяурожайна діяльність)

(КВЕД: Оброблення насіння для відтворення)

(КВЕД: Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуги)

(КВЕД: Лісівництво та інша діяльність  у лісовому господарстві)

(КВЕД: Лісозаготівлі)

(КВЕД: Збирання дикорослих  недеревних продуктів)

(КВЕД: Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві)

 

                 11.0%)

11.0%)

11.0%)

11.0%)

 

11.0%)

11.0%)

11.0%)

11.0%)

11.0%)

 

97.00

Послуги домашньої прислуги

(КВЕД: Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги)

 

 

11.0%)

 

 

81.21

81.22

Послуги, пов'язані з очищенням та прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням

(КВЕД: Загальне прибирання будинків)

(КВЕД: Інша діяльність із прибирання  будинків і промислових об'єктів)

 

 

11.0%)

11.0%)

2.2. фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, здійснюють виробництво та/або продаж товарів, діяльність ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв: не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1000000 гривень, а саме:

КВЕД

Назва виду діяльності

(назва виду діяльності за КВЕД)

Ставка  у % від  розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року з розрахунку на календарний місяць

01 

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 

Х

01.1 

Вирощування однорічних і дворічних культур 

Х

01.11 

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур 

                  11.0%)

01.12 

Вирощування рису 

11.0%)

01.13 

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів 

11.0%)

01.14 

Вирощування цукрової тростини 

11.0%)

01.15 

Вирощування тютюну 

11.0%)

01.16 

Вирощування прядивних культур 

11.0%)

01.19 

Вирощування інших однорічних і дворічних культур 

11.0%)

01.2 

Вирощування багаторічних культур 

Х

01.21 

Вирощування винограду 

11.0%)

01.22 

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 

11.0%)

01.23 

Вирощування цитрусових 

11.0%)

01.24 

Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 

11.0%)

01.25 

Вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників 

11.0%)

01.26 

Вирощування олійних плодів 

11.0%)

01.27 

Вирощування культур для виробництва напоїв 

11.0%)

01.28 

Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 

11.0%)

01.29 

Вирощування інших багаторічних культур 

11.0%)

01.3 

Відтворення рослин 

Х

01.30 

Відтворення рослин 

11.0%)

01.4 

Тваринництво 

Х

01.41 

Розведення великої рогатої худоби молочних порід 

                  11.0%)

01.42 

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 

11.0%)

01.43 

Розведення коней та інших тварин родини конячих 

11.0%)

01.44 

Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 

11.0%)

01.45 

Розведення овець і кіз 

                 11.0%)

01.46 

Розведення свиней 

11.0%)

01.47 

Розведення свійської птиці 

11.0%)

01.49 

Розведення інших тварин 

11.0%)

01.5 

Змішане сільське господарство 

Х

01.50 

Змішане сільське господарство 

11.0%)

01.6 

Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 

Х

01.61 

Допоміжна діяльність у рослинництві 

11.0%)

01.62 

Допоміжна діяльність у тваринництві 

11.0%)

01.63 

Післяурожайна діяльність 

11.0%)

01.64 

Оброблення насіння для відтворення 

11.0%)

01.7 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

Х

01.70 

Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 

11.0%)

02 

Лісове господарство та лісозаготівлі 

Х

02.1 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

Х

02.10 

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 

20.0%)

02.2 

Лісозаготівлі 

Х

02.20 

Лісозаготівлі 

20.0%)

02.3 

Збирання дикорослих недеревних продуктів 

Х

02.30 

Збирання дикорослих недеревних продуктів 

20.0%)

02.4 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

Х

02.40 

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 

20.0%)

03 

Рибне господарство 

Х

03.1 

Рибальство 

Х

03.11 

Морське рибальство 

11.0%)

03.12 

Прісноводне рибальство 

11.0%)

03.2 

Рибництво (аквакультура) 

Х

03.21 

Морське рибництво (аквакультура) 

11.0%)

03.22 

Прісноводне рибництво (аквакультура) 

11.0%)

C 

ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 

Х

10 

Виробництво харчових продуктів 

Х

10.1 

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів 

Х

10.11 

Виробництво м'яса 

11.0%)

10.12 

Виробництво м'яса свійської птиці 

11.0%)

10.13 

Виробництво м'ясних продуктів 

11.0%)

10.2 

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

Х

10.20 

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 

11.0%)

10.3 

Перероблення та консервування фруктів і овочів 

Х

10.31 

Перероблення та консервування картоплі 

11.0%)

10.32 

Виробництво фруктових і овочевих соків 

11.0%)

10.39 

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 

11.0%)

10.4 

Виробництво олії та тваринних жирів 

Х

10.41 

Виробництво олії та тваринних жирів 

11.0%)

10.42 

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 

11.0%)

10.5 

Виробництво молочних продуктів 

Х

10.51 

Перероблення молока, виробництво масла та сиру 

11.0%)

10.52 

Виробництво морозива 

11.0%)

10.6 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості, крохмалів і крохмальних продуктів 

Х

10.61 

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості 

11.0%)

10.62 

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 

11.0%)

10.7 

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 

Х

10.71 

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання 

11.0%)

10.72 

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

11.0%)

10.73 

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 

11.0%)

10.8 

Виробництво інших харчових продуктів 

Х

10.81 

Виробництво цукру 

20.0%)

10.82 

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 

20.0%)

10.83 

Виробництво чаю та кави 

20.0%)

10.84 

Виробництво прянощів і приправ 

20.0%)

10.85 

Виробництво готової їжі та страв 

20.0%)

10.86 

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 

21.0%)

10.89 

Виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань 

20.0%)

10.9 

Виробництво готових кормів для тварин 

Х

10.91 

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 

20.0%)

10.92 

Виробництво готових кормів для домашніх тварин 

20.0%)

11 

Виробництво напоїв 

Х

11.0 

Виробництво напоїв 

Х

11.05 

Виробництво пива 

20.0%)

11.06 

Виробництво солоду 

20.0%)

11.07 

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки 

20.0%)

13 

Текстильне виробництво 

Х

13.1 

Підготування та прядіння текстильних волокон 

Х

13.10 

Підготування та прядіння текстильних волокон 

20.0%)

13.2 

Ткацьке виробництво 

Х

13.20 

Ткацьке виробництво 

20.0%)

13.3 

Оздоблення текстильних виробів 

Х

13.30 

Оздоблення текстильних виробів 

20.0%)

13.9 

Виробництво інших текстильних виробів 

Х

13.91 

Виробництво трикотажного полотна 

20.0%)

13.92 

Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 

20.0%)

13.93 

Виробництво килимів і килимових виробів 

20.0%)

13.94 

Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 

21.0%)

13.95 

Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу 

20.0%)

13.96 

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення 

20.0%)

13.99 

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 

20.0%)

14 

Виробництво одягу 

Х

14.1 

Виробництво одягу, крім хутряного 

Х

14.11 

Виробництво одягу зі шкіри 

20.0%)

14.12 

Виробництво робочого одягу 

20.0%)

14.13 

Виробництво іншого верхнього одягу 

20.0%)

14.14 

Виробництво спіднього одягу 

20.0%)

14.19 

Виробництво іншого одягу й аксесуарів 

20.0%)

14.2 

Виготовлення виробів із хутра 

Х

14.20 

Виготовлення виробів із хутра 

20.0%)

14.3 

Виробництво трикотажного та в'язаного одягу 

Х

14.31 

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 

20.0%)

14.39 

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу 

20.0%)

15 

Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 

Х

15.1 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 

Х

15.11 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 

20.0%)

15.12 

Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів 

20.0%)

15.2 

Виробництво взуття 

Х

15.20 

Виробництво взуття 

20.0%)

16 

Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

Х

16.1 

Лісопильне та стругальне виробництво 

Х

16.10 

Лісопильне та стругальне виробництво 

11.0%)

16.2 

Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

Х

16.21 

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону 

20.0%)

16.22 

Виробництво щитового паркету 

20.0%)

16.23 

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів 

20.0%)

16.24 

Виробництво дерев'яної тари 

20.0%)

16.29 

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20.0%)

17 

Виробництво паперу та паперових виробів 

Х

17.1 

Виробництво паперової маси, паперу та картону 

Х

17.11 

Виробництво паперової маси 

20.0%)

17.12 

Виробництво паперу та картону 

20.0%)

17.2 

Виготовлення виробів з паперу та картону 

Х

17.21 

Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари 

20.0%)

17.22 

Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення 

20%)

17.23 

Виробництво паперових канцелярських виробів 

20%)

17.24 

Виробництво шпалер 

20.0%)

17.29 

Виробництво інших виробів з паперу та картону 

20.0%)

18 

Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 

Х

18.1 

Поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 

Х

18.11 

Друкування газет 

20.0%)

18.12 

Друкування іншої продукції 

20.0%)

18.13 

Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг 

20.0%)

18.14 

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг 

20.0%)

18.2 

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 

Х

18.20 

Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 

20.0%)

20 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 

Х

20.1 

Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 

Х

20.11 

Виробництво промислових газів 

20.0%)

20.12 

Виробництво барвників і пігментів 

20.0%)

20.13 

Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 

20.0%)

20.14 

Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 

20.0%)

20.15 

Виробництво добрив і азотних сполук 

20.0%)

20.16 

Виробництво пластмас у первинних формах 

20.0%)

20.17 

Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах 

20.0%)

20.2 

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 

Х

20.20 

Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 

20.0%)

20.3 

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 

Х

20.30 

Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 

20.0%)

20.4 

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів 

Х

20.41 

Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування 

20.0%)

20.42 

Виробництво парфумних і косметичних засобів 

20.0%)

20.5 

Виробництво іншої хімічної продукції 

Х

20.51 

Виробництво вибухових речовин 

20.0%)

20.52 

Виробництво клеїв 

20.0%)

20.53 

Виробництво ефірних олій 

20.0%)

20.59 

Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. 

20.0%)

20.6 

Виробництво штучних і синтетичних волокон 

Х

20.60 

Виробництво штучних і синтетичних волокон 

20.0%)

21 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 

Х

21.1 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 

Х

21.10 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів 

20.0%)

21.2 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

Х

21.20 

Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів 

20.0%)

22 

Виробництво гумових і пластмасових виробів 

Х

22.1 

Виробництво гумових виробів 

Х

22.11 

Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок 

20.0%)

22.19 

Виробництво інших гумових виробів 

20.0%)

22.2 

Виробництво пластмасових виробів 

Х

22.21 

Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 

20.0%)

22.22 

Виробництво тари з пластмас 

20.0%)

22.23 

Виробництво будівельних виробів із пластмас 

20.0%)

22.29 

Виробництво інших виробів із пластмас 

20.0%)

23 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 

Х

23.1 

Виробництво скла та виробів зі скла 

Х

23.11 

Виробництво листового скла 

20.0%)

23.12 

Формування й оброблення листового скла 

20.0%)

23.13 

Виробництво порожнистого скла 

20.0%)

23.14 

Виробництво скловолокна 

20.0%)

23.19 

Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних 

20.0%)

23.2 

Виробництво вогнетривких виробів 

Х

23.20 

Виробництво вогнетривких виробів 

20.0%)

23.3 

Виробництво будівельних матеріалів із глини 

Х

23.31 

Виробництво керамічних плиток і плит 

22.0%)

23.32 

Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини 

20.0%)

23.4 

Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 

Х

23.41 

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 

20.0%)

23.42 

Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 

20.0%)

23.43 

Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 

20.0%)

23.44 

Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 

20.0%)

23.49 

Виробництво інших керамічних виробів 

20.0%)

23.5 

Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 

Х

23.51 

Виробництво цементу 

20.0%)

23.52 

Виробництво вапна та гіпсових сумішей 

20.0%)

23.6 

Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 

Х

23.61 

Виготовлення виробів із бетону для будівництва 

20.0%)

23.62 

Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 

20.0%)

23.63 

Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 

21.0%)

23.64 

Виробництво сухих будівельних сумішей 

20.0%)

23.65 

Виготовлення виробів із волокнистого цементу 

20.0%)

23.69 

Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 

20.0%)

23.7 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

Х

23.70 

Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 

20.0%)

23.9 

Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, не віднесених до інших угруповань 

Х

23.91 

Виробництво абразивних виробів 

20.0%)

23.99 

Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 

20.0%)

25 

Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 

Х

25.1 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 

Х

25.11 

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій 

20.0%)

25.12 

Виробництво металевих дверей і вікон 

20.0%)

25.2 

Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 

Х

25.21 

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 

21.0%)

25.29 

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 

20.0%)

25.3 

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 

Х

25.30 

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 

20.0%)

25.5 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

Х

25.50 

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія 

20.0%)

25.6 

Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів 

Х

25.61 

Оброблення металів та нанесення покриття на метали 

20.0%)

25.62 

Механічне оброблення металевих виробів 

20.0%)

25.7 

Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення 

Х

25.71 

Виробництво столових приборів 

20.0%)

25.72 

Виробництво замків і дверних петель 

20.0%)

25.73 

Виробництво інструментів 

20.0%)

25.9 

Виробництво інших готових металевих виробів 

Х

25.91 

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 

20.0%)

25.92 

Виробництво легких металевих паковань 

20.0%)

25.93 

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 

20.0%)

25.94 

Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 

20.0%)

25.99 

Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 

20.0%)

26 

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 

Х

26.1 

Виробництво електронних компонентів і плат 

Х

26.11 

Виробництво електронних компонентів 

20.0%)

26.12 

Виробництво змонтованих електронних плат 

20.0%)

26.2 

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 

Х

26.20 

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 

20.0%)

26.3 

Виробництво обладнання зв'язку 

Х

26.30 

Виробництво обладнання зв'язку 

20.0%)

26.4 

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

Х

26.40 

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

20.0%)

26.5 

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників 

Х

26.51 

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 

20.0%)

26.52 

Виробництво годинників 

20.0%)

26.6 

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 

Х

26.60 

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 

20.0%)

26.7 

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 

Х

26.70 

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 

20.0%)

26.8 

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 

Х

26.80 

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 

20.0%)

27 

Виробництво електричного устатковання 

Х

27.1 

Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 

Х

27.11 

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 

20.0%)

27.12 

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 

20.0%)

27.2 

Виробництво батарей і акумуляторів 

Х

27.20 

Виробництво батарей і акумуляторів 

20.0%)

27.3 

Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 

Х

27.31 

Виробництво волоконно-оптичних кабелів 

20.0%)

27.32 

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 

20.0%)

27.33 

Виробництво електромонтажних пристроїв 

20.0%)

27.4 

Виробництво електричного освітлювального устатковання 

Х

27.40 

Виробництво електричного освітлювального устатковання 

20.0%)

27.5 

Виробництво побутових приладів 

Х

27.51 

Виробництво електричних побутових приладів 

20.0%)

27.52 

Виробництво неелектричних побутових приладів 

20.0%)

27.9 

Виробництво іншого електричного устатковання 

Х

27.90 

Виробництво іншого електричного устатковання 

20.0%)

28 

Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 

Х

28.1 

Виробництво машин і устатковання загального призначення 

Х

28.11 

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 

20.0%)

28.12 

Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання 

20.0%)

28.13 

Виробництво інших помп і компресорів 

20.0%)

28.14 

Виробництво інших кранів і клапанів 

21.0%)

28.15 

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 

20.0%)

28.2 

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 

Х

28.21 

Виробництво духових шаф, печей і пічних пальників 

20.0%)

28.22 

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 

20.0%)

28.23 

Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання 

20.0%)

28.24 

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 

20.0%)

28.25 

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 

20.0%)

28.29 

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. 

20.0%)

28.3 

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 

Х

28.30 

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 

20.0%)

28.4 

Виробництво металообробних машин і верстатів 

Х

28.41 

Виробництво металообробних машин 

20.0%)

28.49 

Виробництво інших верстатів 

(20.0%)

28.9 

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 

Х

28.91 

Виробництво машин і устатковання для металургії 

20.0%)

28.92 

Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 

20.0%)

28.93 

Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 

20.0%)

28.94 

Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 

20.0%)

28.95 

Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону 

(20.0%)

28.96 

Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 

20.0%)

28.99 

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. 

20.0%)

29 

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

Х

29.1 

Виробництво автотранспортних засобів 

Х

29.10 

Виробництво автотранспортних засобів 

20.0%)

29.2 

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

Х

29.20 

Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 

20.0%)

29.3 

Виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 

Х

29.31 

Виробництво електричного й електронного устатковання для автотранспортних засобів 

20.0%)

29.32 

Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів 

21.0%)

30 

Виробництво інших транспортних засобів 

Х

30.1 

Будування суден і човнів