Mobile menu

РІШЕННЯ №  9 – 6 / УІІ

 

21 червня 2016  року                                                                                  с.Лип'янка

«Про затвердження мінімальної вартості

 орендного платежу за нерухоме майно

фізичних осіб  у с. Лип’янка  на  2017 рік».

             Відповідно до статті 25,26,59  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  статті 12,13,36 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарчої діяльності» , враховуючи лист заступника начальника інспекції- начальника відділення Смілянської ОДПІ ГУ Міндоходів у Черкаській області від 17.10.2014 року № 5419/23-04-17-0216 Стеценка Б.П. на виконання вимог пп.170.1.2 п.170.2 ст.170 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р №1253 «Про затвердження Методики визначення мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб,  враховуючи Наказ Міністерства  регіонального розвитку будівництва та житлово- комунального господарства України від 28.07.2014 р., №207 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України» ,  враховуючи  висновок постійної депутатської  комісії з питань планування місцевого бюджету і фінасів від 20.01.2016 року, з метою зміцнення матеріальної та фінансової бази територіальної громади с. Лип’янка сільська   рада

                                                     ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити  розрахунок мінімальної суми орендного платежу за нерухоме майно фізичних осіб (згідно додатку №1).

 2. Встановити мінімальну вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості, при передачі в оренду ( суборенду), житлового найму ( піднайму) нерухомого майна ( включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майно, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки ( паю), майнового паю ( далі – оренда нерухомого майна), в с. Лип’янка на 2017 рік ( згідно додатку №2)

 3. Секретарю сільської ради здійснити оприлюднення даного рішення в  ЗМІ, згідно чинного законодавства. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

 4. Рекомендувати Шполянському відділенню Смілянської ОДПІ Черкаської області ДПС при здійсненні контролю за повнотою надходжень податку на доходи фізичних осіб від надання нерухомості в оренду ( суборенду), житловий найм ( піднайм), керуватися даним рішенням.

 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську  комісію з питань планування місцевого бюджету і фінансів.

  

 

           Сільський голова                                                                        С.Ю.Іщенко

  

Додаток 1

до рішення Лип’янської сільської  ради №  9-6 / УІІ від 21.06.2016

                                                                                          Розрахунок

 мінімальної суми орендного платежу

за нерухоме майно фізичних осіб

            1. Відповідно до цього розрахунку орендарі (крім орендарів – фізичних осіб, що не є суб’єктами господарювання), які згідно з підпунктом 170.1.2 пункту 170.1 статті 170 Податкового кодексу України є податковими агентами платників податку – орендодавців, визначають під час нарахування доходу від надання в оренду (суборенду), житлового найму (піднайму) нерухомого майна (включаючи земельну ділянку, на якій розміщується нерухоме майна, присадибну ділянку), крім земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю (далі – оренда нерухомого майна), мінімальну суму орендного платежу за повний чи неповний місяць такої оренди.

            Мінімальний розмір плати за користування житловим приміщенням за договором піднайму визначається відповідно до цієї формули з урахуванням статті 95 Житлового кодексу Української РСР.

2. Мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно визначається виходячи з мінімальної вартості місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна за такою формулою:

 П = З х Р,

 де П – мінімальна сума орендного платежу за нерухоме майно у гривнях;

З – загальна площа орендованого нерухомого майна у кв. метрах;

Р – мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна з урахуванням його місцезнаходження, інших функціональних та якісних показників, у гривнях.

            3. Мінімальна вартість місячної оренди 1 кв. метра загальної площі нерухомого майна визначається за такою формулою:

                                         Р =       Р н       х Ф,                

                                                   К х 12

де Рн – середня вартість 1 кв.метра новозбудованого об’єкта, подібного до орендованого, яка обчислюється залежно від ринкової вартості, у гривнях. Визначена згідно наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, від 28.07.2014 № 207 „Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України”  і становить по Черкаській  області - 5628 грн.

К – коефіцієнт окупності об’єкта у разі надання  його в оренду, що відповідає проектному строку експлуатації такого обєкту ( від 5 до 100 років). Прийняти  - 75 років.

Ф – коефіцієнт  функціонального використання об’єкта.

– для провадження виробничої діяльності зазначений коефіцієнт дорівнює 2, 

–  комерційної діяльності – 3,

- некомерційної діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб – 1;

  

 

Секретар                                                                           Т.В.Криворучко

 

  

 

Додаток 2

до рішення Лип’янської сільської ради

 №  9-6 / УІІ від 21.06.2016

                                                         Мінімальна вартість місячної оренди, одного

 квадратного метра загальної площі нерухомості

при передачі в оренду ( суборенду).

     Мінімальна вартість місячної оренди одного квадратного метра загальної площі нерухомості при передачі в оренду (суборенду) на території Лип’янської сільської ради складає:

               Р = 5628 / (75 х 12) = 6.25 грн. ( з урахуванням ПДВ)

        В  залежності  від  місця розташування   об’єкту  оренди, а також від функціонального використання об’єкту  під  час  визначення  мінімальної  вартості  місячної  оренди  1  кв. м  загальної  площі  нерухомого  майна  застосовуються  додаткові  коефіцієнти :

               6.25 х 2  = 12.50 грн.,  -   у  разі    використання об’єкта  нерухомого  майна     для  провадження  виробничої  діяльності;

        6.25 х 3  = 18.75 грн.,  у  разі    використання     об’єкта  нерухомого  майна для  провадження   комерційної  діяльності.

        6.25 х 1  = 6.25 грн.,  -  у  разі    використання об’єкта  нерухомого  майна для некомерційної  діяльності, у тому числі для проживання фізичних осіб .

  

 

 

 

Секретар                                                                           Т.В.Криворучко